Go to Top

Czym jest scoring i jak go stosować?

Scoring jest narzędziem służącym do określania aktywności użytkowników serwisu. Dzięki niemu możemy zobaczyć, którzy potencjalni klienci, są najbardziej zaangażowani i aktywni. Narzędzie to umożliwia podzielenie użytkowników ze względu na ich aktywność w danym serwisie.

 

marketing automation scoring użytkowników

 

Przykładowo, pierwszą grupę będą charakteryzowały jednostki, które podejmują działania na naszych stronach czytając bloga lub zapoznając się z ofertą produktową. Kolejną grupę stanowić będą osoby, wykonujące zdecydowanie mniej działań lub wręcz ograniczające swoją aktywność do przeczytania paru treści.

Wobec tego, zauważyć można, że grono użytkowników serwisu tworzą:

  • Użytkownicy, którzy są bardzo zaangażowani, nawiązujący interakcje oraz korzystający z materiałów firmowych,
  • Użytkownicy, którzy charakteryzują się brakiem aktywności lub minimalnym zaangażowaniem, sprowadzającym  się do przeczytania niewielu treści.

 

marketing automation scoring segmentacja użytkowników

 

W jaki sposób można oddzielić pierwszą grupę użytkowników od drugiej?

W tej kwestii z pomocą przyjdzie nam taktyka zwana scoringiem. Najlepszym sposobem porównywania dwóch zbiorów jednostek  jest przypisanie im pewnej cechy np. wartości liczbowej. Dzięki temu można bez problemu dostrzec różnice pomiędzy jednostkami. Przypisywane im liczby stanowić będą wskaźniki aktywności użytkowników.

 

marketing automation scoring od czego zacząć

 

Systemy Marketing Automation są niezbędnymi narzędziami, które należy wykorzystać podczas tworzenia punktacji. Potrafią one przypisać monitorowanym użytkownikom pewną ilość punktów. Przykładowo, posiadając serwis, w którym jest 5 działów: blog, produkty, cennik, o nas i nowości, można każdej podstronie przypisać wartość 1. Użytkownik chodząc po serwisie, zbiera punkty. Niektóre działy lub podstrony mają jednak większą wartość obiektywną, a niektóre mniejszą. Bez wątpienia aktywność użytkownika w dziale „Cennik” jest wskaźnikiem zainteresowania zakupem produktu. Wobec tego podstronom, które mają znacznie większą wartość z punktu widzenia efektywności sprzedażowej  firmy, możemy przypisać, zamiast wartości – 1, wartość zdecydowanie większą, np. – 20 a „Cennikowi” nawet wyższą – 30.

Nadawanie różnych wartości stronom jest stosowane w celu odróżnienia użytkowników, którzy przejawiają chęć zakupu produktu, od tych którzy nie są tak bardzo zainteresowani ofertą. Pierwsza grupa jednostek będzie charakteryzowała się wysokim scoringiem i będzie stanowiła grono naszych potencjalnych nabywców.

 

marketing automation scoring jak go ustawić

 

Wykorzystując scoring, czyli strategię przypisywania wartości liczbowych, możemy odseparować  użytkowników, którzy są mniej ważni od tych którzy są, bardziej ważni z punktu widzenia efektywności sprzedażowej firmy.

 

Za pomocą Marketing Automation można wprowadzać scoring użytkowników, dzięki któremu, będziemy mogli odróżniać użytkowników ważnych i mniej ważnych z punktu widzenia efektywności sprzedażowej firmy.

 

Posiadając systemy do analizy danych, takie jak np. Google Analitics, również można określać i charakteryzować użytkowników serwisu. Taka ocena odbywa się między innymi na podstawie wizyt, odsłon strony itp. W oparciu o te cechy także można porównywać użytkowników, ale należy pamiętać, iż wprowadzając jedna miarę – wartość liczbową – proces analizy i porównywania jednostek jest szybszy, prostszy i bardziej skuteczny. Cechy, którymi opisujemy potencjalnego klienta, najlepiej zamienić na wartości liczbowe.

Marketing Automation w Twojej firmie
NetResearch.pl wdraża i optymalizuje rozwiązania Marketing Automation dla firm z branży B2B i B2C.          Skorzystaj z naszej oferty →

, , , ,