Go to Top

Dowody społeczne (social proof) – czy to działa?

testy-abKonwersja nie jedno ma imię. Biorąc pod uwagę jej różne czynniki można osiągnąć różne wyniki. Odwoływanie się do społeczności z reguły może zwiększyć konwersję. Jednak to, co jednemu właścicielowi serwisu przyniesie korzyść nie znaczy, że te same praktyki zadowolą kogoś innego.

Analizując zagadnienie konwersji, warto zatrzymać się na chwilę przy sformułowaniu AIDA, będącym skrótem od pierwszych liter angielskich wyrazów Attention (uwaga), Interest (zainteresowanie), Desire (pożądanie), Action (akcja).

Pokazuje ono w jaki sposób powinniśmy postępować z ruchem na naszym serwisie. Po pierwsze musimy zwrócić na niego uwagę internauty, następnie pokazać jakie interesy, potrzeby użytkownika zaspokajamy. Kolejno musimy wzbudzić w nim pożądanie w stosunku do naszej oferty, co w efekcie spowoduje, że wykona on pewną określoną akcję. Można to osiągnąć stosując zachętę, dowody ze strony społeczności. Istnieją jednak przypadki, w których taka metoda może obniżyć konwersję.

Niedawno serwis WhichTestWon opisywał przypadek witryny o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej Moneysupermarket.com. Badano wówczas jak jego klienci oceniają usługę w stosunku do jej ceny. Użytkownicy tej strony internetowej mieli do wyboru 2 różnie oferty do wyboru. Więcej konwersji przyniosła ta, która pokazywała konkretne ceny i różnice pomiędzy nimi. Ta informacja była atrakcyjniejsza niż ta, która mówiła ilości zadowolonych osób.

Ta wersja zawierała social proof i była gorsza.
Dowody społeczne (social proof) wersja social

Ta wersja kładła nacisk na cenę i wygrała.
Dowody społeczne (social proof) wersja social

Możemy łatwo wyjaśnić te wyniki ponieważ oszczędność pieniędzy była większym motywatorem do zakupu niż opinia innch. Każdy konsument chce uzyskać jak najlepszą ofertę.

Badania serwisu DIYthemes przyniosły podobne wyniki. Pomimo iż w trzech wariantach formularza do wpisania swojego adresu e-mail było napisane, że aktualizacje są darmowe, największą konwersją cieszyła się ta, która nie zawierała dodatkowej informacji o dołączeniu do grona 14 tysięcy osób, które już skorzystały z tej opcji.

Dowody społeczne (social proof)  test zapisu

W tym przypadku formularz zapisu pokazujący tylko informację o darmowym zapisie zwyciężył z konwersja równą 2%. Co ciekawe jeśli do formularza dodano informacje o ilości osób też zapisanych na ten sam newsletter to konwersja była mniejsza i wynosiła 0,9%.

W tym przypadku nie zawiodło powołanie się na innych internautów lecz chęć zaoszczędzenia jak największej ilości pieniędzy.

W powoływaniu się na czynnik społeczny duże znaczenie ma to, w jaki sposób go akcentujemy. Konsumenci są sceptyczni, co do podawanych informacji.

Najwięcej w stosowaniu tej metody zależy tak naprawdę od kontekstu, projektu strony i funkcjonalności oraz dowodu społecznego, jaki zastosujemy chcąc osiągnąć daną konwersję.

Kluczowe są takie dowody społeczne, które są wiarygodne. Warto więc zamieścić referencje konkretnych osób zawierające linki do och stron i wypowiedzi, ale niekoniecznie anonimowe pochwały konsumentów.

, , , , , , , , ,