Go to Top

Marketing automation czy system mailowy?

mailPodczas ostatniej rozmowy z klientem na temat marketing automation padło pytanie o różnicę między tym oprogramowaniem a systemami mailowymi. Ta kwestia została poruszona przez osobę, która już niejednokrotnie miała okazję wysyłać swoim klientom mailing z najnowszymi ofertami. Czy skorzystanie z marketing automation może przynieść dodatkowe korzyści?

Rozważanie tego problemu dobrze zacząć od nakreślenia podobieństw między tymi rozwiązaniami.

Podobieństwa

Systemy mailowe są bardzo istotną częścią oprogramowania marketing automation. Łączy je także możliwość tworzenia szablonów wiadomości oraz przeprowadzania operacji na tekstach.

Oba rozwiązania pozwalają także na zbieranie statystyk otwarć wiadomości i kliknięć. Dzięki temu zyskujemy wiedzę o tym, którzy z naszych potencjalnych klientów są aktywni i czym są zainteresowani.

Systemy te dają też możliwość wysyłania newsletterów lub follow-upów, których otwarcie powoduje, że klient będzie dostawać kolejne maile z określoną częstotliwością.

Następną wspólną cechą systemów mailowych i marketing automation jest przechowywanie danych. Listę użytkowników można budować poprzez import danych spoza oprogramowania lub dzięki połączeniu z formularzami kontaktowymi.

 

Różnice

Pierwszą istotną różnicą jest fakt, że systemy klasy marketing automation wyewoluowały z systemów mailowych i znajdują się o krok dalej w kwestii zrozumienia biznesowych potrzeb klienta. Przede wszystkim oprogramowanie marketing automation pokazuje nam, co użytkownik robił na stronie internetowej. System mailowy dysponuje tylko danymi o tym, czy klient wykorzystał podany mu link, ale nie zbiera informacji o dalszym jego działaniu. Co prawda można pod niego podłączyć Google Analytics i dowiedzieć więcej o krokach użytkownika, jednak wymaga to nakładu dodatkowej pracy i kosztów.

evolution of business apps
źródło: http://spark.marketo.com/marketing-automation/toolkits/marketing-automation/marketing-automation-infographic.php

Ponadto marketing automation zawiera w sobie CRM, co oznacza, że możemy zapisywać w nim informacje o użytkowniku i przypisywać zadania dla działu sprzedaży. W większości można je również łatwo zintegrować z programami sprzedażowymi, np. Salesforce. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprawnie połączymy działania marketingu, sprzedaży oraz call centre. Na próżno szukać takich opcji w systemach mailowych.

Oprogramowanie marketing automation może ocenić użytkowników w zależności od poziomu ich aktywności (scoringowanie). Bada ono również akcje. Jeśli dana osoba przeglądała np. stronę z ofertą, można automatycznie powiadomić o tym call centre, przesunąć klienta w lejku sprzedażowym lub przesłać zaproszenie na webinarium. Systemy te pozwalają również tagować użytkowników, za pomocą tzw tagów. Informacje takie można uzyskać za pomocą odpowiedniego łączenia systemu mailowego z Analyticsem, jednak nie będą one tak czytelne, a ich pozyskanie będzie wymagać dodatkowego nakładu czasu i pracy.

Dla programów marketing automation sposobem komunikacji z klientami jest nie tylko korespondencja mailowa. Wykorzystują one również serwisy społecznościowe, np. Facebook, Twitter czy LinkedIn.

Podsumowując, oprogramowanie marketing automation zawierają w sobie również systemy mailingowe. Z kolei ich funkcjonalność pozwala nam zdobywać więcej informacji o użytkownikach, lepiej odpowiadać na ich potrzeby i umożliwia większą interakcję z zainteresowanymi osobami. Przede wszystkim odciąża pracowników od żmudnej pracy oraz integruje ze sobą różne programy, a także zadania działów marketingu, sprzedaży i np. call centre. Stąd właśnie nazwa „automation”.

Widzimy zatem, że tego typu systemy oferują większy zakres działań niż mailing. Oczywiście dokładne porównanie funkcjonalności zależy od tego jakie systemy między sobą porównujemy.

, , , , , , ,