Go to Top

Najczęstsze błędy obniżające skuteczność Google Adwords

drogowskaz

Jeśli Twoja kampania AdWords nie przynosi oczekiwanych efektów, źródłem problemu mogą być często popełniane błędy, które mogą wpływać na konwersję i trafność wyszukiwań.

Matthew Hertzman z bloga Marketing Sherpa wskazał trzy źródła zapalne: nieumiejętność grupowania słów kluczowych, niechęć do testowania reklam oraz kierowanie ruchu wyłącznie na jedną stronę.

Włączanie wszystkich słów kluczowych do jednej grupy

Odpowiedni dobór słów kluczowych jest kluczowy dla skuteczności reklam AdWords, a ich grupowanie jest podstawą kampanii. AdWords, a ich grupowanie jest podstawą kampanii. Należy uwzględnić zarówno te bezpośrednio dotyczące produkty lub usługi, jak również słowa z nimi powiązane (np. ich kolokwialne odpowiedniki, frazy zawierające często powtarzające się błędy lub słownictwo branżowe nieobecne na stronie) oraz frazy uzupełniające (np. z nazwami miejscowości lub o charakterze okolicznościowym – zimowe, weekendowe itp.) Gdy już wyodrębniliśmy odpowiednie słowa kluczowe, trzeba podzielić je na grupy tematyczne. W ten sposób tworzymy strukturę kampanii i mamy pewność, że wszystkie frazy będą efektywne. Jeśli postawimy je w jednej grupie, część da świetne wyniki, a inne – mizerne. Słowa do poszczególnych kampanii można pogrupować pod kątem poziomu ogólności, lokalizacji czy poprawności językowej.

 Rezygnacja z testowania reklam

Nikt nie jest nieomylny i nie ma monopolu na sukces, więc zamiast ślepo wierzyć swojemu pomysłowi, dla dobra warto go sprawdzić. W tym celu najlepiej stworzyć trzy wersje reklamy – kontrolną oraz dwie testowe ze zmodyfikowaną treścią. Można użyć fraz różniących się poziomem skomplikowania i szczegółowości oraz podejściem pozytywnym lub negatywnym. Przykładowo, zamiast wskazywać w reklamie na zalety produktu czy usługi, można wypróbować retorykę, która pokazuje jakie negatywne skutki mogą spotkać osobę, która go nie kupi (np. pogorszenie stanu zdrowia, zagrożenie utratą pracy itp.) Posiadając odpowiednie narzędzia analityczne można przeprowadzić test samodzielnie lub zlecić go firmie zewnętrznej.

Kierowanie całego ruchu na główną stronę firmy

Zasadniczym błędem w przypadku AdWords jest też kierowanie ruchu wyłącznie na główną stronę WWW firmy w sytuacji, gdy poszczególne reklamy nawiązują do różnych aspektów jej działalności. Reklama tworzona z myślą o wypromowaniu konkretnego produktu danego sklepu, powinna przekierowywać użytkownika na stronę, gdzie może go kupić, a nie na sklepowy Landing Page itd. Przywiązując uwagę do tego aspektu zwiększamy poziom trafności wyszukiwania.

, , , , , , , , , ,