Go to Top

Praktyczne rady na optymalizację formularzy na landing page’ach

optymailizacja landing pagyPrzybliżamy temat testowania landing page’y przez firmę Marketo. Poniższy tekst jest tłumaczeniem tekstu zamieszczonego na blogu Marketo.com. Świetnie przedstawia sposoby testowania formularzy, ale też pozwala pokazać – jak długość formularza ma wpływ na generowane koszty leada.

Poniższy przykład przedstawia sposób na optymalizację formularza na serwisie Marketo. Za pomocą prostych metod udało im się zmniejszyć wydatki o 10,67 dolarów za konwersję.

Krótkie formularze pozwalają zredukować koszty

Naszym głównym celemu jest wygenerowanie leadu dojrzałego do zakupu i przekazanie go dalej. Oczywiście najpierw trzeba znaleźć potencjalnych klientów np. dzięki Google AdWords i sprawić by byli gotowi do podjęcia decyzji – czyli kupna (wysłania leadu).

Na potrzeby optymalizacji przygotowane zostały formularze, które różniły się od siebie długością i one stanowiły jedyną zmienną na landing page’ach. W praktyce wyglądały właśnie tak:

optymailizacja landing pagy

Oto, co można było zauważyć:

  • „Krótki” formularz wygenerował współczynnik konwersji 13,4 proc., przy czym koszt pozyskania jednego użytkownika wyniósł 31,24 dolary.
  • „Średnia” wersja uzyskała konwersję na poziomie 12 proc, a jej koszt to 34,94 dolary.
  • „Długa” wersja wygenerowała konwersję na poziomie 10 proc, a koszt zdobycia użytkownika ukształtował się na poziomie 41,90 dolarów.

Z tego obliczono, że różnica pomiędzy krótką a średnią wersją formularza wyniosła 3,70 dolarów, pomiędzy średnią a długą już 6,96 dolarów, natomiast między krótką i długą – 10,67 dolarów.

Oznacza to, że każde kolejne pole w formularzu kosztuje 1,85 dolarów, a samo poproszenie użytkownika o numer telefonu (jako najbardziej agresywne) aż 5 dolarów. Taki obrót spraw nasuwa tylko jeden wniosek: Należy zatrzymać tylko krótką wersję i wyłączyć pozostałe. Na szczęście te pozostałe dane możesz uzyskać też w inny sposób (na przykład przez oczyszczanie i korygowanie niespójności w istniejącej już bazie, która posiadasz) o wiele niższym kosztem. Możesz też pokusić się o wykupienie potrzebnych danych z zewnętrznych źródeł.

Warto zatem przetestować kilka pomysłów na własny landing page oraz wybrać ten, który wygeneruje największą konwersję jak najniższym kosztem.

Jak myślisz, czy taka optymalizacja landing page’y przydałaby się też Twojej stronie internetowej?

, , , , , ,