Go to Top

Słownik najpopularniejszych mierników związanych z marketingiem w sieci

100procent_v

Internet to jedyne medium, które daje możliwość precyzyjnego mierzenia aktywności, preferencji i upodobań użytkowników, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesu prowadzonego w sieci.

Dzięki temu możesz sprawdzać, jak reagują na reklamy oraz w jaki sposób korzystają z twojej strony – w wyciąganiu tych wniosków przyda się znajomość poniższych mierników.

CTR (Click Through Rate) – ten wskaźnik, nazywany w Polsce współczynnikiem klikalności to liczba kliknięć w daną reklamę podzielona przez ilość jej wyświetleń. CTR w wysokości 5% oznacza, że na 1000 wyświetleń reklamy przypada 50 kliknięć.

ROI (Return On Investment) – w języku polskim znane jako zwrot z inwestycji, jest pojęciem stosowanym w szeroko pojętym marketingu i pokazuje stosunek między zyskiem a kosztami, które trzeba było ponieść, by go osiągnąć.

Wskaźnik konwersji – dzięki niemu sprawdzisz, czy twoje reklamy skłaniają klientów do aktywności. Wyrażony w procentach wynik pokazuje, jaka część kliknięć w reklamę pociągnęła za sobą działanie, np. zakup produktu czy dokonanie rejestracji na stronie.

Wskaźnik odbić (bounce rate) – za odbicie uważa się sytuację, w której dany użytkownik odwiedził daną witrynę tylko na chwilę lub ograniczył się do przejrzenia tylko jednej strony. Ten współczynnik pozwala śledzić stosunek klientów „uciekających” do tych bardziej zainteresowanych ofertą.

Leady – ich liczna jest związana z poprzednim wskaźnikiem i pokazuje, ilu odwiedzających sklep (lub stronę) zdecydowało się na zakup, rejestracje czy zapisanie się do newslettera.

Linki zwrotne – czyli wszystkie te, które prowadzą do Twojej strony z innych źródeł. To, skąd pochodzą oraz ich liczba ma wpływ na SEO, a więc na poziom „rozpoznawalności” Twojej firmy przez wyszukiwarki.

Zaangażowanie – pod tym pojęciem kryje się kilka wskaźników, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z twojej strony. By się tego dowiedzieć, trzeba zmierzyć średni czas przebywania w serwisie, liczbę odsłon jego stron przypadających na jedną wizytę, a także wspomniany wcześniej współczynnik odbić.

Wskaźniki „koszykowe” – szczególnie przydatne dla właścicieli sklepów internetowych. W ich skład wchodzi m.in. współczynnik porzuceń koszyka (który często dotyczy ostatniego etapu zakupów), konwersja koszyka, czyli stosunek kupujących do tych, którzy zdecydowali się dodać do koszyka przynajmniej jeden produkt, a także konwersja nowego koszyka, czyli procent osób, które dokonały zakupu w czasie pierwszej wizyty.

Wskaźniki mailowe – czyli wszystkie związane ze skutecznością e-mail marketingu W tej grupie znajduje się wskaźnik otwarć wiadomości, kliknięć w zawarte w nich linki do oferty, odbić rozumianych jako sytuacje, gdy wiadomość zostaje wysłana na niewłaściwy adres i wraca do nas, a także wskaźnik przekazań, czyli sytuacji, gdy odbiorca postanowił przesłać ofertę do kogoś innego, co poszerza liczbę potencjalnych odbiorców oferty.

Wśród innych mierników, które warto śledzić, znajduje się np. pochodzenie użytkowników, rozumiane jako ich miejsce zamieszkania, a także popularność słów kluczowych, za pomocą których internauci docierają do naszej strony. Kontrola jak największej liczby wskaźników pomoże Ci ocenić, czy działania, które podejmujesz zdają egzamin i przynoszą pożądane efekty.

, , , , , , , ,