Go to Top

Wiedza kontra doświadczenie – czy warto ufać testom?

testy a/bKażda zmiana niesie za sobą zarówno szanse, jak i ryzyko, które można zminimalizować przeprowadzając różnego rodzaju testy. Ich wyniki nie muszą jednak być wyrocznią, a w podjęciu ostatecznej decyzji warto odwołać się do własnych przeczuć, doświadczeń i do wiedzy, którą już posiadamy o naszych klientach i biznesie.

Do rozważań na temat testowania zachęciła nas rozmowa z jednym z prezesem firmy z rynku B2C, który zastanawiał się nad zmianą strony głównej swojego serwisu. Testy wskazywały, że nie powinien tego robić, jednak kierując się przeczuciem i informacjami z innych źródeł, mimo wszystko się na to zdecydował.

Postępowanie naszego rozmówcy uznać można za ryzykowne, ponieważ świadomie odrzucił wnioski, wynikające z racjonalnych przesłanek. Tego typu testy zwykle wykonywane są za pomocą oprogramowania, które umożliwia porównanie starej i nowej wersji serwisu. By to sprawdzić, niewielkiej grupie użytkowników umożliwia się pracę na nowym layoucie, a ich doświadczenia zestawia się z ocenami osób korzystającej z dotychczasowej wersji. Testy są przeprowadzane pod kątem konkretnych oczekiwań, takich jak zwiększenie ilości odsłon czy aktywności wyszukiwania. Porównanie zachowań użytkowników pokazuje, czy zmiany poszły w dobrym kierunku.

Testy przeprowadzone przez firmę wskazywały, że nie powinieni wprowadzać zmian. Zespół jednak postanowił zignorować te wyniki i postąpił inaczej, co później okazało się dobrym posunięciem. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że testy to niewiarygodne kryterium oceny? By o tym przesądzić, trzeba uwzględnić również inne czynniki. Jak się okazało, decyzja mojego rozmówcy nie była poparta rzetelnymi wynikami badań, ponieważ nie zdążył ich uzyskać.

ryzko, pieniądze i biznes

W jego przypadku okres testowania musiałby być bardzo długi. Nasz rozmówca nie mógł jednak czekać, więc podjął decyzję na podstawie innych przesłanek.

Tę sytuację porównać można do opieki nad chorym z wysoką gorączką. Na podstawie jego wyglądu i temperatury wyczuwalnej po przyłożeniu ręki do czoła możemy stwierdzić, że konieczne jest podanie leku. Te wnioski to jednak wyłącznie przeczucia, dopóki nie potwierdzi ich badanie za pomocą termometru. Może się jednak okazać, że termometr jest felerny i wymaga bardzo długiego czasu mierzenia. Wówczas możemy czekać i narażać zdrowie chorego, lub podać lekarstwo, kierując się przeczuciem.

Klient wybrał właśnie to podejście, świadomie podejmując ryzyko biznesowe. Postanowił działać, nie czekając na ostateczne wyniki testów i zmienił swoją stronę główną.

Powyższe przykłady pokazują, że testy mogą być bardzo dobrą metodą badawczą, jeśli będą dobrane do naszych możliwości i oczekiwań. Równie skuteczne okazać się może samodzielne podejmowanie decyzji, oparte o kryteria subiektywne. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że świadomie decydujemy się na podjęcie biznesowego ryzyka.

, , ,